Szanujemy Państwa prywatność oraz dbamy o to, aby nigdy w jakikolwiek sposób nie została ona naruszona. W tym celu stworzyliśmy szereg zasad, którymi kierujemy się przy prowadzeniu sprzedaży naszych towarów w sieci.

1. Administratorem danych osobowych Klientów, w rozumieniu USTAWY z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE RODO wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży, zbieranych za pośrednictwem E-SKLEPU jest Sprzedawca
2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem E-SKLEPU zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę także w celu marketingowym.
3. Odbiorcami danych osobowych Klientów E-SKLEPU mogą być:
a. W przypadku Klienta, który korzysta w E-SKLEPIE ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Sprzedawcy.
b. W przypadku Klienta, który korzysta w E-SKLEPIE ze sposobu płatności elektronicznych Sprzedawca udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w E-SKLEPIE.
4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
6. Klient zakładając konto w E-SKLEPIE wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych dotyczących korzystania z oferowanego przez nas serwisu w celach statystycznych i marketingowych, a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od nas oraz od naszych partnerów handlowych. Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).